KYSUCA, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 14.10.1993. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Matice Slovenskej 620,  024 01 Kysucké Nové Mesto. Naše IČO je 31593488.

Prehľad našich činností

Služby pre spoločnosť ako celok
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Sprostredkovanie obchodu
Obchodná činnosť okrem koncesií a predaja drahých kovov
Činnosti v obl.nehnuteľ. s vlast.alebo prenajatým majetkom
Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
Činnosti v obl.nehnuteľností na zákl.honoráru
Realitné služby
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Poradenská činnosť v uvedených oblastiach
Inžinierska činnosť
Obsluha, opravy výmenníkových staníc
Cestná hromadná,nepravidelná osobná doprava
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivýchčiniteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie Živnostenský list je vydaný na základe legislatívnych zmien dňom 1.9.2001 nadobúda účinnosť zákon 272/1994 Zb. , ktorým sa mení a dopľňa zákon č.455/91 Zb. o žinostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších zmien a dodatkov. Predmetná transformácia sa dotýka koncesovanej listiny vydanej pod č.ŽO - 1999/00128/005 zo dňa 23.6.1999 a vyznačenou právoplatnosťou 1.7.1999 s predmetom podnikania:Ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia pre právnický subjekt KYSUCA, s.r.o.. Koncesnú listinu vydal Okresný úrad v Kysuckom Novom meste, odboor živnosstenský a ochrany spotrebiteľa. S účinnosťou citovaného zákona sa predmetná činnosť mení na viazanú živnosť. Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste vydal z vlastného podnetu živnostenský list. Vzhľadom k tomu, že zmena živnostenského oprávnenia sa vykonala z dôvodu právnych zmien úkon sa nespoplatňuje. Doba platnosti osvedčenia p.Radoslava Vároša je do 5.4.2006.
Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Správa a údržba bytového fondu : -v rozsahu voľných živností, -vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo.
Verejné obstarávanie

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com