GreEnergy Slovakia, s.r.o., v skratke: GES, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 11.10.2007. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Národná 18,  010 01 Žilina. Naše IČO je 43765599.

Prehľad našich webstránok

www.greenergy.sk

Prehľad našich činností

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Výkup, predaj, zber a zvoz, separácia a triedenie, recyklácia, likvidácia a iné spracovanie druhotných surovín a odpadu s výnimkou nebezpečného odpadu
Výroba paliva
Výskum a vývoj v oblasti ekologického paliva, tepla a elektrickej energie
Poradenstvo v oblasti životného prostredia, nakladania s odpadmi a ich spracovania
Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
Technicko - organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
Zemné, výkopové a búracie práce
Inžinierska činnosť
Realitná činnosť - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností a majetku
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov, priemyselného a spotrebného tovaru
Administratívne, kancelárske a sekretárske služby
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Prieskum trhu a verejnej mienky
Automatizované spracovanie dát
Faktoring a forfaiting
Finančný leasing tovaru
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com