Brantner Fatra s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 22.01.1993. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Tehelná 1,  036 01 Martin. Naše IČO je 31578861.

Prehľad našich webstránok

www.brantnerfatra.sk

Prehľad našich činností

Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom
Ostatné služby,čistenie kanálových vpustí
Zámočníctvo
Montáž,oprava,údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia
Demolácia a zemné práce
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Montáž káblových rozvodov
Údržba a oprava dvojstopových motorových vozidel
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
Prenájom motorových vozidiel
Inžinierska činnosť
Služby pre spoločnosť-čistenie komunikácií,verejných priestransitiev, nádvorí
Služby pre spoločnosť - údržba a tvorba verejnej zelene
Vykonávanie dopravných stavieb
Vykonávanie inžinierskych stavieb
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Podnikateľské poradenstvo
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
Prípravné práce pre stavbu
Prevádzkovanie pohrebiska
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com