Gorelčík Ján Mgr.-GOMI

Upraviť firmu

Podnikáme od 28.09.1992. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Lalinok 19,  013 31 Divinka. Naše IČO je 30602874.

Prehľad našich činností

Prípravné práce pre stavbu
Zemné práce, ošetrovanie trávnych porastov
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod-pottraviny,nápoje,tabak,ovocie-zelenina
Veľkoobchod so zmieš.priem.a spotrebným tovarom a odevami
Maloobchod so zmieš.priem.a spotr.tovarom a odevami
Maloobchod-potraviny,nápoje,tabak,ovocie-zelenina
Montáž viazania,oprava šport.potrieb a požičiavanie lyž.výs.
Nákup, predaj a prenájom nemovitostí
Reklamné činnosti
Čistenie okien a upratovacie práce v bytoch
Prevádzkovanie verej.telovýchov.škôl - lyžiarska škola
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení-lyžiarskych vlekov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com