Eva Stančeková

Upraviť firmu

Podnikáme od 24.05.1993. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Kráčiny 4,  036 01 Martin. Naše IČO je 33575801.

Prehľad našich činností

Podnikanie v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info