Ing. Dana Hanovcová

Upraviť firmu

Podnikáme od 01.12.2005. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Bajzova 2414/4,  010 01 Žilina. Naše IČO je 41785193.

Prehľad našich činností

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
Bezpečnostnotechnické služby
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamné činnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Spracovanie údajov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info