Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 177
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
33369275: Ing. Jozef Mišurda
34504087: Ing. Marián Pavlovič - NAFTEKO
32273436: Ing. Milan Haško FINOX
41898796: Ing. Renáta Záhorská - VERNA
33351988: Irena Chrobáková FEMI
43174213: Ivan Miškus
41422881: Ivan Mydliar
33573859: Ivan Štípala
41979028: Ivan Vršan
41071093: Ivana Kontríková
43548563: Ivana Špiláková
37759400: Ján Budiský
35072377: Ján Konček - MARVEL TRADE
40170110: Ján Kostroš
40605663: Ján Šuvada Zber surovín Liesek 45
44477571: Jaroslav Plch ML.
41584244: Jaroslava Jašurková
36000809: JASMOS, s.r.o.
35291265: Jozef Jarošinec
14161923: Jozef Kondek - JOKO a syn