akad. mal. Pavel Choma

Upraviť firmu

Podnikáme od 01.09.1990. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 1020531600. Môžete nás nájsť na adrese Pri Rajčianke 43,  010 01 Žilina. Naše IČO je 10978577.

Prehľad našich webstránok

www.palochoma.sk

Prehľad našich činností

Vydavateľské činnosti
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Sieťotlač, ofset
Reklamné činnosti - grafický design
Výroba tovaru z papiera a lepenky
Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Sprostredkovateľská činnosť
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Fotografické služby
Prevádzka múzeí a galérií
Výroba drobného kovového tovaru
Výroba drobných výrobkov z dreva
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Agentúrna činnosť
Organizovanie školení, kurzov, seminárov, výstav, prednášková činnosť
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com