AJFA + AVIS, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 04.03.1994. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020446032. Môžete nás nájsť na adrese Klemensova 34,  010 01 Žilina. Naše IČO je 31602436.

Prehľad našich webstránok

www.ajfaavis.sk

Prehľad našich činností

Vydavatelské činnosti v celom rozsahu
Tlač iná
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
Sprostredkovanie obchodu
Obchodná činnosť v celom rozsahu mimo koncesovaných živnosti
Veľkoobchodná v celom rozsahu mimo koncesovaných živnosti
Maloobchodná činnosť v plnom rozsahu
Maloobchod mimo predajne
Zásielkový predaj
Výskum a vývoj
Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekonomiky a obchodu
Reklamné činnosti
Organizovanie a zabezpečenie školení
Agentúrna činnosť

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.abc.sk
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com