Absolutio, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.11.2006. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2022270327. Môžete nás nájsť na adrese Hodžova 12,  036 01 Martin. Naše IČO je 36692301.

Prehľad našich činností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie dát
Služby súvisiace s databázami
Kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
Poradenská činnosť v oblasti počítačových sietí
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
Inžinierska činnosť v oblasti elektroniky
Nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Reklamná a propagačná činnosť
Prenájom hnuteľného majetku
Finančný, tovarový a operatívny leasing
Výroba, inštalácia, rekonštrukcie a údržba zariadení spotrebnej elektroniky, kancelárskej a reprodukčnej techniky, elektrických strojov a prístrojov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
Vedenie účtovníctva
Prenájom koncových zariadení na prenos dát
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Administratívne práce
Fotografické a kopírovacie práce
Výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače na základe zmluvy s autorom
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu a dát na základe zmluvy s autorom
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov
Neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.firemnyzoznam.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com