AGRIA Liptovský Ondrej a.s.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 10.02.1958. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Liptovský Ondrej 126,  032 04 Liptovský Ondrej. Naše IČO je 00195669.

Prehľad našich činností

mäsiarstvo a údenárstvo
Výroba kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá
Pílenie dreva gátrom a ťažba dreva na zákazku
Stolárske práce,
Výroba a predaj stavebných materiálov
Výroba betonárskych výrobkov,
Výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Stavebné zámočníctvo
Obchod s priemyselnými hnojivami
Obchod s chem.prostried.pre poľnohos./okr.zvl.nebez.jedov/
Obchod s potravinami,priem.,železiar.a papier.tovarom,
Obchod so strojným zariadením,ovocím a zeleninou,
Ubytovacie služby,
Požič.hnuteľného majetku s výnimkou konces.a viazan.živností
Konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky,
Konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodár.výroby,
Propagačná a reklam.činn.s využitím výtvarnej techniky,
Inseminácia
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com