Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 17021
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36433926: 1. WOOD - HOUSE s.r.o.
36397059: 3T, s.r.o.
36377368: 5 M, spoločnosť s ručením obmedzeným
44443480: A & M Construction, s.r.o.
36403083: A je to SK, s.r.o.
36419389: A.P.DAMEX, s.r.o.
31578977: A P I A G R A, klimatizácia a vetranie, spol. s r.o.
36420972: A + M s.r.o.
36423076: A+M Slovakia k.s.
31598901: A T T obchod-servis, s.r.o.
00650820: A X A, spol. s r.o.
36010057: A2B, s.r.o.
44026897: A&M INVEST, s.r.o.
44079346: AB KLIMA s.r.o.
31645275: ABEL plus, spol. s r.o.
36404331: ABELO spol. s r.o.
43472346: Abidin Ureya - Doba ľadová
44869312: ABN grafia, s.r.o.
44827121: ACCER, s.r.o.
31577148: ÁČKO, a.s.