A X A, spol. s r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 07.03.1991. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Dlhá 88,  010 09 Žilina. Naše IČO je 00650820.

Prehľad našich činností

Výroba píliarská a impregnácia dreva
Výroba dýh, preglejk.výrobkov a aglomerov.drevár.výrobkov
Výr.iného tovaru z dreva; výr.tovaru z korku, výr.košikárskaVýr.iného tovaru z dreva; výr.tovaru z korku, výr.košikárska
Predaj dvojstopových motorových vozidel
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností
Iné maloobchody so zmiešaným tovarom
Maloobchod s potravinami a pochutinami
Maloobchod v špecial.predajňach s farmaceut.výrobkami Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami
Maloobchod s kozmetickými výrobkami
Zásielkový predaj
Činnosti v obl.nehnuteľ. s vlast.alebo prenajatým majetkom
Podnikatelské poradenstvo
Služby pre spoločnosť ako celok
Montáž a servis pekárenských zariadení /mechanických častí/
Plnenie a balenie minerálnych olejov a prísad
Výroba pecí a horákov
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com