Úprava firmy: 5 M, spoločnosť s ručením obmedzeným