Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 17021
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
32249047: Adam Bojko
43348092: Adam Čerňanský
17916534: Adam Chabada Danišek+Chabada
43577679: Adam Chovan Mostel A&A
44610114: Adam Frančák
40742181: Adam Franek
44469438: Adam Frátrik
10983988: Adam Huličiar
30598699: Adam Jačeň
17853222: Adam Ján Ing. - SIGNO
40740986: Adam Kolenčín
43635032: Adam Košťál
43210350: Adam Kubáň
43091971: Adam Kubánek
43464483: Adam Rybár ml.
44246242: Adam Škvarka
33577382: Adam Struhárňanský
40661806: Adam Vojtek
17871646: Adam Vyšinský
30479819: Adamčík Ĺubomír - VEZULA