Úprava firmy: akad. soch. Marián Hruštinec - Záchranné zabezpečovanie pamiatok HELPART