ADOTEL-HEX s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 17.12.1991. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020423042. Môžete nás nájsť na adrese Vojtecha Tvrdého 8,  010 01 Žilina. Naše IČO je 30229162.

Prehľad našich webstránok

www.adhex.sk

Prehľad našich činností

Montáž,oprava,údržba vyhr. el.zariadení a výroba rozv.n.nap.
Revízia elektrických zariadení
Prípravné práce pre stavbu
Demolácia a zemné práce
Elektroinštalácie
Montáž káblových rozvodov
Sprostredkovanie obchodu
Veľkoobchod v plnom rozsahu, okrem koncesov.
Nákup a predaj nemovitostí
Prenájom nehnuteľností
Prenájom poľnohospodárskych strojov
Inžinierska činnosť
Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení dol000 V, ktoré tvoria súčasť dráhovej oznamovacej, signalizačnej a informačnej techniky
Projektovanie, inštalovanie a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
Projektovanie elektrických zariadení do 1000 V dráhovej oznamovacej,zabezpečovacej, signalizačnej a informačnej techniky
Vykonávanie montáži, prehliadok, údržby, opráv,rekonštrukcií,obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických v rozsahu napätí striedavých do 1000 V vrátane a jednosmerných do 1500 V vrátane, v rozsahu- elektrické vedenia vzdušné i kabelové,elektrická inštalácia budov, elektrické zariadenia, ktoré tvoria súčasť oznamovacej a elektrickej železničnej zabezpečovacej techniky, elektrické zariadenia požiarnej signalizácie, zariadenia na ochranu pred nebezpečnýcmi účinkami atmosferickej a statickej elektriny.
Prenájom hnuteľných vecí
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com