HYUNDAI AMCO CO., LTD, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 09.09.2004. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021873018. Môžete nás nájsť na adrese Mariánske námestie 29/6,  010 01 Žilina. Naše IČO je 36422975.

Prehľad našich činností

Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Čistiace a upratovacie práce
Vykonávanie parkových a záhradných úprav po dokončení stavieb a ich zmien
Správa nehnuteľností
Údržba nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
Čistenie kanalizačných systémov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com