EXPERTA, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 18.12.2000. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021553105. Môžete nás nájsť na adrese Daniela Dlabača 13,  010 01 Žilina. Naše IČO je 36395811.

Prehľad našich činností

Výkon činnosti stavebného dozoru
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Výskum trhu a verejnej mienky
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
Poradenstvo v predmete podnikania
Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Činnosť účtovných poradcov
Vedenie účtovníctva
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Konzultačná činnosť
Podnikateľské poradenstvo
Kopírovacie a reprografické práce
Technické testovanie, meranie a analýzy
Automatizované spracovanie dát
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál
Sprostredkovateľská činnosť
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných stavieb a stavieb zariadenia stavenísk
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com