Daniel Kováč

Upraviť firmu

Podnikáme od 21.01.2003. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Rosina 655,  013 22 Rosina. Naše IČO je 40582639.

Prehľad našich činností

Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Vydavateľské činnosti
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk,strich,dabing,titulkovanie,špeciálne efekty, kolorovanie)
Výroba audiovizuálnych záznamov
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info