ASTERIN, spol. s r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 03.06.2004. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2021841569. Môžete nás nájsť na adrese Ružová 1638/42,  010 01 Žilina. Naše IČO je 36419435.

Prehľad našich činností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
Reklamná a propagačná činnosť
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Organizovanie výstav a veľtrhov
Organizovanie školení, kurzov, seminárov a prednášok
Lektorská činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Spracovanie údajov
Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikateľské poradenstvo
Faktoring a forfaiting
Administratívne práce
Marketing, ekonomické a organizačné poradenstvo
Kopírovacie a rozmnožovacie práce
Vedenie účtovníctva
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
Požičiavanie hnuteľných vecí
Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
Vydavateľská činnosť
Zásielkový predaj

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.obchodny-register.com