Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 58
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43855458: ADOS Mária, s.r.o.
37976168: ADOS - Zdenka Liščáková
37815792: Agentúra podporných služieb, n.o.
36394980: APEX, s.r.o.
37983725: BENETRIX, n.o.
37911538: Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina
37983482: CESTA PRE RODINU n.o.
00183521: Detský domov
00184152: DETSKÝ DOMOV
00185574: Detský domov
00517895: DETSKÝ DOMOV
00634786: DETSKÝ DOMOV
17335604: Detský domov
30227283: Detský domov
37909151: Detský domov sv. Jozefa
36149713: Detský smiech n.o.
00111562: Diagnostické centrum
00163341: Diagnostické centrum
36149730: Dom Sv. Martina, n.o.
37976044: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače