Anton Radolský

Upraviť firmu

Podnikáme od 29.12.2003. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Pivovarská 18,  036 01 Martin. Naše IČO je 40992179.

Prehľad našich činností

Služby v požiarnej ochrane v rozsahu voľných živností - rozmiestňovanie hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, kontrola hasiacich prístrojov, inštalovanie symbolov v oblasti PO mimo technika a špecialistu požiarnej ochrany
Čistenie a zimná údržba komunikácií
Skladovanie a uskladňovanie mimo prevádzkovania verejných skladov, manipulácia s nákladom

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info